ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với trang web mla.vn của Viet Vocal. Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập Nền Tảng website: mla.vn (như được định nghĩa dưới đây) và việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây). Bằng cách truy cập vào Nền Tảng và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, qua đó cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Viet Vocal (như được định nghĩa dưới đây). Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng mla.vn hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Tên Miền Website thương mại điện tử: www.mla.vn (sau đây gọi tắt là “Website”) do Viet Vocal vận hành và phát triển:
Tên đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN YOUNG HIT YOUNG BEAT
Tên giao dịch: YHYB.,JSC
Mã số thuế: 0106689799
Địa chỉ: Số 1, ngõ 41 Phùng Chí Kiên, tổ 37 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy HN

Khóa đào tạo trực tuyến: Là tập hợp các Bài giảng đa phương tiện theo một chủ đề nhất định.

Giá bán (Phí dịch vụ): là chi phí mà khách hàng phải trả để mua quyền truy cập 01 (một) Khóa đào tạo trực tuyến cụ thể do website: www.mla.vn cung cấp. Giá bán đăng trên website: www.mla.vn đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 1 khóa học 1 lần và có thể học mãi mãi.

Giảng viên hoặc Đối tác: là các cá nhân, tổ chức hoạt động hợp pháp có thông tin được khai báo trên website: www.mla.vn, có nhu cầu sử dụng dịch vụ được cung ứng trên website.

Đối tác sản xuất nội dung: là các cá nhân, tổ chức có năng lực truyền đạt thông tin, nội dung tốt, có kiến thức và/hoặc kỹ năng chuyên sâu về một hoặc nhiều lĩnh vực nhất định mà Công ty Cổ phần Young Hit Young Beat hợp tác soạn thảo, sản xuất các khóa đào tạo trực tuyến chất lượng về nội dung. Quyền sở hữu, quyền tác giả được quy định cụ thể đối với từng đối tác dựa vào thỏa thuận giữa hai bên.

Người học/Khách hàng: Là người được cấp Quyền truy cập các Khóa đào tạo trực tuyến trên nền tảng và/hoặc website: www.mla.vn

Quyền truy cập Khóa đào tạo trực tuyến: Là quyền được phép đăng nhập vào nền tảng và/hoặc website: www.mla.vn để xem nội dung Khóa đào tạo trực tuyến.

2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

2.1 Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ

(a) Vietvocal cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào website: www.mla.vn để học trực tuyến theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.

(b) Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào website: www.mla.vn, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây doVietvocal ban hành vào từng thời điểm. Vietvocal có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy kể từ khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải từ Vietvocal.

2.2 Các Hoạt Động Bị Giới Hạn

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG:

(a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(b) sử dụng Nền Tảng website: www.mla.vn cho các mục đích bất hợp pháp; không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Vietvocal 

(c) cố tình truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Nền Tảng Web;

(d) can thiệp vào việc sử dụng Dịch Vụ của người khác;

(e) sử dụng Dịch Vụ không tuân theo chính sách sử dụng được cho phép của bất kỳ mạng máy tính có kết nối, bất kỳ tiêu chuẩn sử dụng mạng Internet và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào được áp dụng;

(f) thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự Dịch Vụ do Vietvocal cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Vietvocal; 

2.3 Tính Sẵn Có Của Nền Tảng Và Dịch Vụ

Khách Hàng đồng ý rằng Vietvocal có thể, tùy từng thời điểm, tiến hành nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần Nền Tảng website: www.mla.vn hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào trên website: www.mla.vn phù hợp với quy định của pháp luật.

2.4 Khả Năng Tương Thích Trên Nền Tảng

Vietvocal liên tục phát triển Nền Tảng website: www.mla.vn trong phạm vi tối đa có thể nhằm hỗ trợ tất cả các thiết bị và phiên bản được sử dụng phổ biến trên thị trường và tất cả các trình duyệt mà có thể truy cập được vào website: www.mla.vn, Vietvocal đảm bảo khả năng tương thích của nền tảng trên cả 3 thiết bị là điện thoại, máy tính, ipad.

2.5 Quyền, Nhưng Không Phải Nghĩa Vụ Về Điều Chỉnh Nội Dung

Vietvocal bảo lưu quyền được thực hiện:

(a) giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trênwebsite: www.mla.vn và/hoặc Dịch Vụ. Vietvocal có toàn quyền quyết định về việc tiến hành điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà Vietvocal cho là phù hợp;

(b) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ Học viên nào không tuân thủ (theo toàn quyền quyết định của Vietvocal) đối với website: www.mla.vn;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà Vietvocal có cơ sở để nghi ngờ là vi phạm quy định pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan chức năng và để hợp tác với cơ quan chức năng;

(d) yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập website: www.mla.vn vào bất kỳ thời gian nào; và để thực hiện quyền của Vietvocal theo điều khoản này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và/hoặc dữ liệu đó; hoặc nếu Vietvocalcó cơ sở hợp lý để nghi ngờ bạn đã cung cấp thông tin và/hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận.

2.6 Chính Sách Bảo Mật

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào website: www.mla.vn phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật được quy định tại: https://21ngay.vietvocal.com/baomat 

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 Hạn Chế
: Khách Hàng đã vi phạm hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và Khách Hàng đã bị đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sẽ không được sử dụng Dịch Vụ ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu của Điều 3.2 dưới đây.

3.2 Điều Khoản Sử Dụng Chung: Bạn đồng ý:

(a) thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ một cách trung thực và hợp pháp;

(b) đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu được đăng nhập trên www.mla.vn  hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ là chính xác và bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin và dữ liệu đó.

Vietvocal có thể hủy bỏ hoặc từ chối cho phép bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ khi Vietvocal cho rằng hoặc có cơ sở để nghi ngờ rằng bạn đã sử dụng Dịch Vụ hoặc thực hiện giao dịch theo cách thức không phù hợp hoặc gian lận. Để tránh nhầm lẫn, việc sử dụng Dịch Vụ một cách không phù hợp hoặc gian lận bao gồm hành vi lạm dụng khuyến mại và/hoặc hoạt động gian lận trên hệ thống của chúng tôi.

4. KHÁCH HÀNG SỞ HỮU TÀI KHOẢN HỌC VIÊN CỦA VIET VOCAL

4.1 Tên Người Dùng/Mật Khẩu:

(a) do Vietvocal xác định và cấp cho bạn

(b) Khách Hàng có thể nhận thư điện tử khuyến mại, tin nhắn văn bản SMS và/hoặc tin nhắn tại www.mla.vn  hoặc thông báo từ Vietvocal theo cách thức phù hợp với chính sách của Vietvocal và quy định pháp luật áp dụng.

4.2 Mục Đích Sử Dụng/Truy Cập: 

Bạn tham gia học trực tuyến các khoá học của Vietvocal một cách hợp lệ.

Bạn sẽ chịu sự ràng buộc khi truy cập vào www.mla.vn và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào từ Tài Khoản Học viên của Vietvocal.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1 Quyền Sở Hữu: Vietvocal, bên cấp phép cho Vietvocal hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ của Vietvocal sở hữu, cấp phép và kiểm soát toàn bộ Sở Hữu Trí Tuệ trên www.mla.vn và đối với các Tài Liệu trên www.mla.vn. Vietvocal bảo lưu quyền thực thi Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

5.2 Hạn Chế Sử Dụng: Không có bất kỳ nội dung nào trên www.mla.vn hoặc bất kỳ Tài Liệu nào được làm lại, thiết kế lại, tách rời, thay đổi, phân phối, tái xuất bản, hiển thị lại, phát sóng, sao chép, làm mẫu, chuyển giao hoặc truyền tải lại theo bất kỳ cách thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong hệ thống thông tin hoặc được cài đặt trên bất kỳ hệ thống máy chủ, hệ thống hoặc thiết bị nào mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Vietvocal hoặc của chủ sở hữu bản quyền có liên quan.

6. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG CUNG CẤP CHO VIET VOCAL

Khi bạn đăng nhập hoặc nhận xét/đánh giá lên www.mla.vn, bạn cũng cấp cho Vietvocal quyền được sử dụng tên mà bạn sử dụng hoặc Tên Học Viên của bạn đã đưa ra đánh giá, nhận xét hoặc nội dung khác. Bạn không được sử dụng thư điện tử giả, giả mạo danh tính của người khác hoặc sử dụng địa chỉ thư điện tử gây hiểu lầm cho Vietvocal hoặc các bên thứ ba về Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải công bố, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp.

7. CHẤM DỨT

Vietvocal có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào www.mla.vn hoặc sử dụng bất kỳ  Dịch Vụ nào của Vietvocal trong các trường hợp sau:

(a) bạn vi phạm các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung dành riêng cho Dịch Vụ;

(b) Vietvocal thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, hoặc do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án;

(c) Vietvocal có cơ sở để tin rằng hành vi của bạn đã gây ra tổn hại hoặc tổn thất cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google - ví dụ: tấn công, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc sao chép nội dung không thuộc về bạn;

(d) trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thông tin bạn cung cấp cho Vietvocal là không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam;

(e) bạn vi phạm quy chế hoạt động của Vietvocal hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên www.mla.vn;

Nếu bạn cho rằng Tài Khoản Học Viên của mình đã bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do lỗi, bạn có thể khiếu nại qua Email: info@vietvocal.com hoặc Hotline: 0911.665.205

8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 Quyền Và Yêu Cầu Bồi Thường
: Việc Vietvocal không thực hiện bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào theo Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc theo pháp luật (trừ trường hợp được quy định rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo pháp luật nếu có) sẽ không được xem là cản trở hoặc ngăn cản việc Vietvocal thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo quy định của pháp luật.

8.2 Không Từ bỏ: Việc Vietvocal không thực thi Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được xem là Vietvocal đã từ bỏ quyền được thực hiện các điều khoản đó và việc không thực thi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền được thực thi Điều Khoản Sử Dụng trong tương lai. Vietvoca vẫn có quyền thực hiện các quyền và yêu cầu bồi thường của mình trong bất kỳ trường hợp khi bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

8.3 Hiệu Lực Từng Phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì tính pháp lý, tính hợp lệ và tính thực thi của những điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng này và phần còn lại của điều khoản bị ảnh hưởng trong Điều Khoản Sử Dụng này vẫn tiếp tục có hiệu lực; và có hiệu lực như thể những nội dung bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đã bị xóa bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này.

8.4 Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp: Việc sử dụng www.mla.vn và/hoặc Dịch Vụ và các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, cách thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt các Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này thì vụ việc tranh chấp đó sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), các quy tắc trọng tài này được xem như là dẫn chiếu đến Điều 8.4 này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

8.5 Sự Ràng Buộc và Đồng Bộ: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu lưu trữ nào (bao gồm tài liệu về bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại liên quan đến www.mla.vn và Dịch Vụ, nếu có) do Vietvocal hoặc các nhà cung cấp Dịch Vụ của Vietvocal lưu giữ liên quan đến www.mla.vn và Dịch Vụ sẽ là cơ sở có giá trị ràng buộc và là bằng chứng sau cùng về bất kỳ thông tin và/hoặc dữ liệu nào được chuyển giao giữa Vietvocalvà bạn. Bạn theo đây đồng ý rằng tất cả các tài liệu như vậy đều có thể được xem là bằng chứng và bạn sẽ không phản đối hoặc tranh chấp về khả năng chấp nhận, độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính xác thực của các tài liệu này chỉ vì lý do các tài liệu này ở dạng điện tử hoặc trích xuất từ hệ thống máy tính và bạn từ bỏ bất kỳ quyền của mình, nếu có, để phản đối theo đó

8.6 Trường Hợp Bất Khả Kháng: Vietvocal sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, lỗi, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc bất kỳ sự không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp nào trên www.mla.vn và/hoặc nội dung của Dịch Vụ nếu điều này là do, toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ một sự kiện hoặc lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Vietvocal.

9. Điều khoản cam kết

Website cung cấp dịch vụ: www.mla.vn
Công ty/Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN YOUNG HIT YOUNG BEAT
Địa chỉ: Số 1, ngõ 41 Phùng Chí Kiên, tổ 37 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy Hà Nội
Hotline: 0911.665.205
Email: info@vietvocal.com

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ĐỖ MỸ LINH 

Liên hệ

VIET VOCAL

Về Vietvocal

Khoá học

Viet Vocal 

Tự Tin Giọng Hát Việt

Công ty Cổ phần Young Hit Young Beat

Địa chỉ: Số 1, ngõ 41 Phùng Chí Kiên, tổ 37 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: info@vietvocal.com

Website: https://21ngay.vietvocal.com

Hotline: 0911.665.205